Om e-utbildningen

Välkommen till DO:s e-utbildning för arbetsgivare som ska göra en lönekartläggning. E-utbildningen går igenom steg för steg hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare. Under rubriken ”Tips” i respektive avsnitt finns det också förslag på hur du kan gå tillväga praktiskt när du utformar ditt eget arbete.

Nya bestämmelser från januari 2017

E-utbildning lönekartläggning är uppdaterad med nya bestämmelser om aktiva åtgärder som började gälla i diskrimineringslagen den 1 januari 2017. På DO:s webbplats hittar du mer information om lagändringen.