En e-utbildning om lönekartläggning

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Därför ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön.

Men hur gör man då?

Den här e-utbildningen ger dig som är arbetsgivare vägledning och stöd i arbetet. Steg för steg visar vi hur du kan genomföra en lönekartläggning och hur du kan analysera löneskillnader. Utbildningen är tänkt att du ska göra tillsammans med dina medarbetare. De fyra kapitlen handlar om

  • vad du som arbetsgivare har för ansvar och hur samverkan ska gå till
  • hur ni tillsammans kartlägger och analyserar
  • vilket arbete ni behöver dokumentera
  • frågor där ni kan testa era kunskaper.

Att arbeta systematiskt med lönekartläggningar bidrar till ökad jämställdhet på arbetsplatsen. Det ger dig också ett bra underlag till den egna lönepolitiken och en överblick av lönestrukturen på din arbetsplats.