Mer om e-utbildningen

Den här e-utbildningen är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kursen riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter. En stor del av ansvaret för detta arbete vilar på högskolans ledning, men det är bara med hjälp av ditt bidrag som det går att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Klicka på de kursavsnitt ovan som du tror att just du kan ha användning av.

E-utbildningen är uppdaterad med nya bestämmelser 

Från den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Dessa ändringar är nu uppdaterade i e-utbildningen Studenters rätt i högskolan

Läs mer om lagändringen som träder i kraft 1 januari 2017.